Nagradni FOTO NATEČAJ

FOTOGRAFSKI NATEČAJ OB 750 LETNICI SLOVENJ GRADCA
(z nagradnim skladom 600 €)

 1 KDO LAHKO SODELUJE?

Foto klub koroška v sklopu 750 letnice MO Slovenj Gradec organizira fotografski natečaj z naslovom

»ŽIVEL SLOVENJ GRADEC«

Na anonimnem natečaju lahko sodelujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine.

2 OMEJITVE IN PRIPOROČILA

Žirija bo sprejela v ocenjevanje samo dela, ki so nastala na območju MO Slovenj Gradec. Zaželene so fotografije z motivi, ki prikazujejo zgodovino Slovenj Gradca v kombinaciji s sodobnim življenjem.

3 TEHNIČNE ZAHTEVE

Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ petimi fotografijami dimenzij najmanj 13 x 19 cm. Priložiti mora tudi zgoščenko ali drugi digitalni nosilec s fotografijami v izvirni velikosti, ki bodo namenjene tisku fotografij velikega formata za potrebe razstave ter objavi v spletnem katalogu. (Fotografije morajo biti v resoluciji najmanj 300 dpi in dolžino daljše stranice vsaj 3000 pixlov. Posnetki morajo biti v JPEG formatu in sRGB barvnem prostoru). Lahko so barvne ali črno-bele. Digitalne nosilce bomo po želji vračali avtorjem (označite na prijavnici). Udeleženec mora biti lastnik oddanih del. Prijavitelji morate poskrbeti, da zaradi objave vaših fotografij organizator natečaja ne bo prejel nikakršnih pravno upravičenih zahtevkov (urejene morajo biti avtorske pravice po tretjih osebah na fotografijah). Z oddajo in potrditvijo prijave udeleženci sprejemajo pravila razpisa.

4 KAKO SE PRIJAVITI?

Žirija bo opravila ožji izbor do 20 fotografij, ki bodo razstavljene na prireditvi Srednjeveški dan v Slovenj Gradcu, 17. 6. 2017. Vse odločitve žirije so dokončne in nepreklicne. Z oddajo prijave avtorji soglašajo in potrjujejo, da lahko organizator razstave njihova dela uporabi za promocijo razstave, objavo v katalogu, projekcijo, razstavo, v člankih, na internetnih straneh ali v drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali plačila avtorju. Razpisovalec fotografskega natečaja se zavezuje, da bo vsaka objavljena fotografija avtorsko označena. Fotografije je potrebno poslati skupaj z izpolnjeno prijavnico. Ker je natečaj anonimen, mora vsak avtor prijavnico oddati v zapečateni ovojnici na kateri označi svoj psevdonim. Prav tako morajo biti z izbranim psevdonimom in zaporedno številko označene vse fotografije (v enakem vrstnem redu kot na prijavnici). Nepravilno označene fotografije bodo izločene iz nadaljnje konkurence.

5 KAM POSLATI FOTOGRAFIJE?

Fotografije pošljite do vključno 10. maja 2017 na naslov:
Foto klub Koroška, Mariborska cesta 26, 2370 Dravograd s pripisom »za fotografski natečaj«.

6 KJE BODO OBJAVLJENI REZULTATI?

Rezultati žiriranja bodo objavljeni na spletni strani Foto kluba Koroška. Avtorji izbranih fotografij bodo obveščeni preko elektronske pošte. Podelitev nagrad in razglasitev prvih treh fotografij bo ob svečani otvoritvi razstave, 17.6.2017.

7 NAGRADNI SKLAD

Nagrade:
1. mesto – 300 €
2. mesto – 200 €
3. mesto – 100 €

8 ČLANI ŽIRIJE

  • Tomo Jeseničnik – (fotograf)
  • Matjaž Merčnik – (Foto kluba Koroška)
  • Katarina Hergold Germ – (kustosinja)
  • Nina Popič – (kustosinja)

9 KOLEDAR

  • 10. 5.2017, sprejem del,
  • 15. 5.2017, žiriranje,
  • druga polovica meseca maja 2017, postavljanje razstave,
  • 6.2017, razglasitev rezultatov in javna podelitev nagrad,
  • po 17.6.2017, spletni katalog izbranih fotografij na spletnih straneh Foto kluba Koroška.

PDF datoteka z navodili in prijavnico.

Leave a Reply